fbpx
 

KontaktLIMO ŠPES, s.r.o.
90 064 01 Chmeľnica

IČO: 17085951
DIČ: 2020525287
IČ DPH: SK2020525287

Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.261/P


Ekonomický úsek:
t.č.: +421 52 43 22 479

Odbyt:
t.č.: +421 52 42 82 911

Plniareň:
t.č.: +421 52 43 23 550

info@missplus.sk

KontaktLIMO ŠPES, s.r.o.
90 064 01 Chmeľnica

IČO: 17085951
DIČ: 2020525287
IČ DPH: SK2020525287

Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.261/P


Ekonomický úsek:
t.č.: +421 52 43 22 479

Odbyt:
t.č.: +421 52 42 82 911

Plniareň:
t.č.: +421 52 43 23 550

info@missplus.sk